Prehliadky videokamerou

Hlavným prínosom tejto služby je eliminovať problémy, ktoré môžu nastať pri frézovaní a vložkovaní komína. Vykonaná prehliadka napríklad pri zalomenom komíne určí jeho stav a rozhodnutie či je možné, alebo nie, frézovanie komína. Prehliadku je možné nahrať na pamäťovú kartu a detailne prezretie na stolnom počítači kde sa vyhodnotí stav vnútorného plášťa komína.

Inšpekcia komína kamerovým systémom.

Cena prehliadky komína so záznamom a odborným výkladom je 35,- EUR s DPH
Pri objednaných prácach u našej spoločnosti je prehliadka zdarma

Používame profesionálny Nemecký kamerový systém Wöehler vhodný aj na kanalizačné, alebo iné inšpekčné prehliadky systémov.