Možné následky

Keď komín pri vyhorení dosiahne viac ako 1200 °C, prenesie na vonkajší plášť komína takú teplotu od ktorej vznikne samovznietenie drevenej konštrukcie strechy, a tým narastá predpoklad vzniku požiaru domu. Komín musí celý vyhorieť, nie je ho možné uhasiť ani požiarnikmi. Platí len v prípade, že nezačne horieť strecha.

0vyhoreny_dom_od_komina.jpg

0strecha_v_plamenoch.jpg

Nechceme vám ukázať tieto zábery na vystrašenie, ale na možné následky a vznik požiaru ak sa zanedbá komín.