Chcem komín vyvložkovať

Chcem komín vyvložkovať, ale nechcem ho frézovať

Sú komíny, ktoré je možné vyvložkovať bez frézovania. Musí mať však dostatočne veľký prieduch, aby sa mohla dať osadiť vložka bez frézovania.

Pri štandardných rozmeroch komína 15x15cma a viac, alebo obdĺžnikového komína 15x30cm je takmer vždy nutné frézovanie.

Toto pravidlo neplatí u komínov, ktoré majú prieduch väčší približne 20x20cm a viac. Vložkovanie komína nerezovým systémom je možne aj u komínov už s osadenou azbesto-cementovou, alebo keramickou vložkou o priemere fi 200mm. Takýto komín je možné vložkovať nerezovým systém o priemere fi 180mm bez frézovania.