Blog

Blog a informácie o komínoch

Vložkovanie komínov - povinnosť aj prevencia
Ak nemáte správne vyvložkovaný komín, ohrozujete nielen život a zdravie vás a vašich blízkych, ale porušujete tiež zákon.

Pomóc, decht v komíne! Problémy s ním a čistenie komínov
Veľké množstvo dechtu vzniká pri nesprávnom spaľovaní alebo používaní nevhodného paliva..

Vložkovanie komínov technológiou FuranFlex
FuranFlex je metóda vložkovania komínov, pri ktorej nie je potrebné komín búrať, a to ani jeho časť. Komín môže byť pritom akéhokoľvek tvaru, priemeru a dĺžky.

Ako prebieha vložkovanie a frézovanie komína
Máte komín plný dechtu? Takéto komíny často nespĺňajú svoj účel a preto je potrebné ich vyčistiť. Aby ste svoj komín priviedli opäť do funkčnosti, pomôže frézovanie a následné vyvložkovanie, čím zväčšíte prieduch komína a zbavíte sa nečistôt.

Mám obdĺžnikový komín
Stretávame sa s komínom o rozmere 30 x 15 cm. Doporučujeme prevložkovanie viac ako u rozmere 15 x 15 z dôvodu zlého odvodu splodím v obdĺžniku ako v kocke.

Chcem komín vyvložkovať, ale nechcem ho frézovať
Sú komíny, ktoré je možné vyvložkovať bez frézovania. Musí mať však dostatočne veľký prieduch, aby sa mohla dať osadiť vložka bez frézovania.

Ako prebieha frézovanie komína
Práce sa realizujú z vrchnej časti komína. Špeciálna konzola sa upevní na čiapku a na samotné dno komína sa spustí frézovacia hlavica, ktorá sa postupne posúva vertikálne smerom hore. Frézovanie je zabezpečované otriskávaním vnútornej časti komínového prieduchu vysoko kalenými reťazami.

Prečo frézovať komín
Frézovanie komínov sa vykonáva za predpokladu, že uvažujete komín vyvložkovať. Takmer pred každým vložkovaním je tento úkon nutný. Frézovaním odstránite decht z komína a zväčšíte komínové teleso na požadovaný priemer, tak že je možné osadiť vložky o priemere 160, 180 alebo 200mm.