Čo by ste mali vedieť o komíne

Komín je najviac zaťažovaná časť z celej stavby. Samotný vrch komína je najviac ohrozovaný neustálymi zmenami teplôt na vonkajšom a vnútornom povrchu komína, pričom sa tvorí orosovanie (moknutie) vnútornej steny komína. Následne sa vytvorí decht, ktorý sa postupne usádza rok čo rok vo vnútornej stene komína. Tým sa viac a viac zmenšuje jeho priemer, a tak stráca komín ťah.

0decht_z_komina.JPG  0zadechtovanie.JPG  

Komín začína premokať, zapáchať, začínate mať problém s rozkurovaním vykurovacieho telesa, ako je napríklad kotol na ústredné kúrenie, krb a iné, ktoré nemajú taký výkon, ako by mali po správnosti mať. Najväčšie riziko vznikne, ak sa zapáli decht v komíne! Cena za vložkovanie komína nie ja tak vysoká ako cena za požiar.

Požiar domu od komína

Vtedy teplota komína dosiahne až 1200 °C, následne sa prenesie na vonkajší plášť komína, od ktorého vznikne samovznietenie drevenej konštrukcie strechy, a tým narastá predpoklad vzniku požiaru domu.

3xoh2_1_.jpg  

Možné následky