Máte problém s komínom ?

Ako sa správne rozhodnúť pri probléme s komínom

Ak máte problémy s vašim komínom po technickej stránke, alebo s funkčnosťou a rozhodli ste sa do komína investovať, riešením je vložkovanie komínov. Zbúranie starého komína a a postaviť nový komín je finančne a časovo veľmi náročné. Realizácia je obmedzená počasím, hlavne v zimnom období. Pri tejto možnosti potrebujete odborníkov, ako sú murár, klampiar a počítajte aj s pomocnou silou. Ďalej rátajte, že pri búraní a odstraňovaní starého pôvodného komína dôjde k veľkému znečisteniu obytných priestorov od samotnej strechy domu, až po samotný základ komína. Finančné výdaje sú spojené nielen s výdajmi na odborníkov, ale treba rátať aj s odvozom starého materiálu (tehly, omietky a podobne), dovoz rôzneho materiálu na stavbu nového komína, kúpa nového napr. šamotového komína, omietky, lepidlá a iné stavebné materiály. Celkový čas na zrealizovanie (zbúranie a stavanie komína) zaberie okolo 7-12 dní. To všetko záleží na výške komína a prístupu ku komínu a celkovej realizácii pre frézovanie vložkovanie komínov.

Pred frezovanim_1.jpg                          Po_vlozkovani.jpg         

                                Pred frézovaním komína                                      Po frézovaní komína  

Druhá možnosť je vložkovanie komína

Nemusíte búrať, ani stavať nový komín. Táto možnosť nie je finančne a časovo náročná. A to preto, nakoľko nepotrebujete murára, klampiara a pomocnú silu. Nedôjde k znečisteniu obytných priestorov, nemáte náklady na odvoz a dovoz materiálov alebo stavebného odpadu spojené s komínom. Celkový čas na zrealizovanie frézovania a vložkovania komína trvá max. jeden deň a dá sa renovovať počas celého roka a za každého počasia. VONDENBERG Slovakia Vám ponúka rýchle, kvalitné, pohodlné riešenie s technológiou, ktorá dokáže zväčšiť (vyfrézovať) štvorcový otvor komína na kruhovýaž po priemer, aký požaduje zákazník. Väčšinou do priemeru 220mm. Tým sa odstráni decht a zápach v komíne. Následne sa komín vyvložkuje antikorovými nerezovými rúrami, čím sa zabráni premokaniu cez stenu komína do obytných priestorov a zlepší sa aj ťah komína. Takýto komín sa skôr nahreje, čo spôsobí lepšie prúdenie dymu v komíne. Naše riešenie využilo a naďalej využíva čoraz viac zákazníkov po celom území SR, ktorí sú s takýmto riešením dodnes spokojní.

Zadechtovany komín.JPG  Komin_po_frezovacom_cykle.JPG  nerezova_rura.jpg

obr 1 - Pred frézovaním, komín a kotol nemá ťah, nebezpečenstvo požiaru, komín páchne a premoká decht.
obr 2 - Po frézovaní, odstránenie dechtu, zväčšenie priemeru, zlepšenie ťahu, zabránenie vzniku požiaru.
obr 3 - Po vložkovaní, zabránenie premokaniu a zápachu, jednoduché čistenie, dlhodobá spokojnosť a funkčnosť.