Povinnosť a prevencia

Vložkovanie komínov, povinnosť a prevencia

Ak nemáte správne vyvložkovaný komín, ohrozujete nielen život a zdravie vás a vašich blízkych, ale porušujete tiež zákon.

Nová legislatíva opätovne zavádza povinnosť odbornej kontroly komínov aspoň raz za 12 mesiacov. Dôvody sú prosté - počet požiarov spôsobených zanedbaním starostlivosti o komíny stúpol z 383 v roku 2005 na 709 v roku 2012. Požiaru sa však môžete jednoducho vyhnúť - pravidelnou kontrolou komína, frézovaním a následným vyvložkovaním.

Frézovanie komínov fotka

Frézovanie komínov

Komín ako najviac zaťažovaná časť stavby má za úlohu odvádzanie dymu a splodín do ovzdušia. Vrch komína je však neustále ohrozovaný vlhkosťou a zmenami teplôt. To má za následok tvorbu dechtu, ktorý sa postupne usádza po stranách komína. Takto zanesený komín stráca schopnosť odvádzať spaliny, začína zapáchať a znižuje kvalitu bývania.

Samotné vložkovanie realizujeme od vrchu komína, kde nasadíme tzv. čiapku. Táto čiapka je na slovenskom trhu jedinečná - navrhli sme ju na základe dlhoročných skúseností tak, aby nebránila komínu v ťahu a zároveň poskytovala rovnako kvalitnú ochranu. Potom v inštalácií vložky pokračujeme ďalej smerom nadol až po pripojenie komína k spotrebiču v dome. Vložkovací systém následne prepojíme aj s kotolňou a dvierkami na údržbu.

Nepodceňujte starostlivosť!

  • Každý uvedomelý majiteľ domu by mal starostlivosti o komín venovať náležitú pozornosť. Za nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona vám síce bude hroziť pokuta, no straty pri vzniknutí požiaru môžu byť oveľa horšie.
  • Riešením je frézovanie a vložkovanie komína. Keďže usádzaním dechtu sa priemer komína zmenšuje, je potrebné jeho vnútro vyfrézovať a umožniť tak opätovný odvod dymu a spalín. Frézovanie komínov je nutné najmä pri komínoch s menším vnútorným priemerom.
Kontaktný formulár Zaujíma Vás naša ponuka?
Kontaktujte nás

Vložkovanie komínov

Neoddeliteľnou súčasťou uvedenia komínu do pôvodného stavu a zamedzenia vzniku požiaru je vložkovanie. Vyvložkovanie komína je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona. Vyvložkovaním zabezpečíte bezpečné spaľovanie a odvod splodín bez rizika prenikania dechtu do obytnej časti domu.

Vložkovanie komína vykonáme len za jeden deň. Jeho princípom je inštalácia nerezových rúr s príslušný priemerom a vhodnou hrúbkou do existujúceho komínového systému. Nerez sa vyznačuje odolnosťou voči vysokým teplotám, rôznym poveternostným podmienkam a korózií, preto je na tento účel ideálny. Jednotlivé rúry, resp. elementy vložkovacieho systému, musia byť riadne a pevne spojené, aby dokázali zabezpečiť ochranu pred únikom dymu do komína a ďalej do domu.

Aby ste sa vyhli týmto problémom, dbajte na pravidelné čistenie komína. Veľmi pomôže vyvložkovanie komína nerezovými systémom. Vďaka vyvložkovaniu komína zabránite usadzovaniu dechtu na murive komína, zlepší ťah komína a zníži spotrebu vykurovacieho paliva.