Vložkovanie komínov, povinnosť a prevencia

Ak nemáte správne vyvložkovaný komín, ohrozujete nielen život a zdravie vás a vašich blízkych, ale porušujete tiež zákon.

Nová legislatíva opätovne zavádza povinnosť odbornej kontroly komínov aspoň raz za 12 mesiacov. Dôvody sú prosté - počet požiarov spôsobených zanedbaním starostlivosti o komíny stúpol z 383 v roku 2005 na 709 v roku 2012. Požiaru sa však môžete jednoducho vyhnúť - pravidelnou kontrolou komína, frézovaním a následným vyvložkovaním.

Frézovanie komínov

Komín ako najviac zaťažovaná časť stavby má za úlohu odvádzanie dymu a splodín do ovzdušia. Vrch komína je však neustále ohrozovaný vlhkosťou a zmenami teplôt. To má za následok tvorbu dechtu, ktorý sa postupne usádza po stranách komína. Takto zanesený komín stráca schopnosť odvádzať spaliny, začína zapáchať a znižuje kvalitu bývania. Najväčším nebezpečenstvom je vznietenie dechtu v komíne, ktoré vedie k požiaru.

frezkom.JPG

Samotné vložkovanie realizujeme od vrchu komína, kde nasadíme tzv. čiapku. Táto čiapka je na slovenskom trhu jedinečná - navrhli sme ju na základe dlhoročných skúseností tak, aby nebránila komínu v ťahu a zároveň poskytovala rovnako kvalitnú ochranu. Potom v inštalácií vložky pokračujeme ďalej smerom nadol až po pripojenie komína k spotrebiču v dome. Vložkovací systém následne prepojíme aj s kotolňou a dvierkami na údržbu.

Nepodceňujte starostlivosť!

Každý uvedomelý majiteľ domu by mal starostlivosti o komín venovať náležitú pozornosť. Za nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona vám síce bude hroziť pokuta, no straty pri vzniknutí požiaru môžu byť oveľa horšie.
Riešením je frézovanie a vložkovanie komína. Keďže usádzaním dechtu sa priemer komína zmenšuje, je potrebné jeho vnútro vyfrézovať a umožniť tak opätovný odvod dymu a spalín. Frézovanie komínov je nutné najmä pri komínoch s menším vnútorným priemerom.

Vložkovanie komínov

Neoddeliteľnou súčasťou uvedenia komínu do pôvodného stavu a zamedzenia vzniku požiaru je vložkovanie. Vyvložkovanie komína je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona. Vyvložkovaním zabezpečíte bezpečné spaľovanie a odvod splodín bez rizika prenikania dechtu do obytnej časti domu.
Vložkovanie komína vykonáme len za jeden deň. Jeho princípom je inštalácia nerezových rúr s príslušný priemerom a vhodnou hrúbkou do existujúceho komínového systému. Nerez sa vyznačuje odolnosťou voči vysokým teplotám, rôznym poveternostným podmienkam a korózií, preto je na tento účel ideálny. Jednotlivé rúry, resp. elementy vložkovacieho systému, musia byť riadne a pevne spojené, aby dokázali zabezpečiť ochranu pred únikom dymu do komína a ďalej do domu.